Thursday, April 9, 2009

Virus oh Virus

Seperti mana manusia menghadapi ancaman keselamatan,komputer juga tidak terlepas dari ancaman keselamatan.Jika manusia memerlukan pertahanan diri,komputer juga memerlukan pertahanan diri.Virus komputer merupakan ancaman yang paling utama dalam komputer.Dengan adanya virus komputer,segala proses penggunaan komputer akan terancam dan tergendala.Dewasa ini pelbagai virus muncul baik dari dalam negara atau luar negara.Virus boleh mengancam keselamatan komputer kita.Disini saya akan menceritakan tentang perihal virus yang biasa infeksi sistem komputer kita.

No comments:

Post a Comment